Thermografie


Een thermisch beeld ontstaat door elk pixel een kleur te geven die overeenkomt met een temperatuur, zie beelden onder.

Het onderscheidend vermogen is 0.2C, dus op basis van zeer kleine temperatuursverschillen zijn beelden te maken.
Het temperatuursgamma loopt van 40C tot 250C, de meeste technische toepassingen zijn daarmee bereikbaar.

Thermografie levert bijkomende informatie op velerlei gebied :
          - elektrische kasten,
                    o warme punten op aansluitingen ( overgangsweerstand)
                    o overbelaste draden
                    o warme zekeringen, slecht contact
          - gebouwtoepassingen
                    o koudebruggen of warmtebruggen
                    o warmteverliezen
          - lekken
                    o vloeistoflek onder de vloer
                    o lek van platte daken
                    o vloerverwarming
          - predictief onderhoud
                    o elementen met verhoogde belasting komen warmer
                    o lagers bij einde levensduur
          - stoomleidingen
                    o continuiteit van de isolatie ( zelfs onder alu-bekleding)
                    o dichtheid van condenspotten