Spectrum van een zeef met een losliggend dwarsbalk, vandaar de vele harmonischen
Trillingen zijn gemeten dwars op de hoofdrichting van de zeef zodat de basisfrequentie van de zeef niet sterk doorkomt.