TrillingsanalyseHet bedrijf V&A beschikt over apparatuur Entek-IRD, Diagnostic Instruments en Commtest, uiteraard met de bijhorende software.
Bij metingen ten behoeve van Predictief Onderhoud gebeuren de metingen op draaiende machines zonder onderbreking van de productie. De meetwaarden worden opgeslagen in het meetapparaat en daarna in de computer ingeladen.
De analyse gebeurt later in het bureel.

Bij een specifiek probleem wordt ter plaatse de analyse uitgevoerd en de interpretaties besproken met de verantwoordelijken, eventueel moet de machine gestopt worden voor bijkomende controles zoals uitlijning, scheefstelling, speling in lagers, enz...